Спецпроєкт онлайн-видання "Східний варіант"

Політика конфіденційності

Загальні положення

  • 1.Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Сайту та не поширюється на web – сайти третіх осіб.
  • 2.Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Організація з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – користувачів, які є користувачами Сайту, крім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується користувачем – користувачем Сайту.
  • 3.Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, власником якої є користувач.
  • 4.Організація вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Доступ до персональних даних

  • 1.З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Організацією та користувачем, користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Організації дозвіл на обробку персональних даних, власником яких він є, яка включає будь-які дії Організації або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  • 1.1.З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Організацією та користувачем, користувач, користуючись даним Сайтом та можливостями, для надання яких створений Сайт, надає Організації дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
  • 2.Згода користувача, яка надається Організації на обробку персональних даних, власником яких він є, та їх передачу третім особам оформляється шляхом проставлення користувачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних та/або письмово за пропозицією Організації.
  • 3.До персональних даних, на обробку яких користувач надає дозвіл Організації входить: – прізвище, ім’я, по – батькові; – місце реєстрації; – стать; – місце проживання; – інформація про сімейний стан; – дата та місце народження користувача; – номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.); – нформація про географічне розташування;….